Лични данни

Лични данни

КРОС 1 ООД чрез www.cross1.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Личните данни, които КРОС 1 ООД чрез www.cross1.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. КРОС 1 ООД чрез www.cross1.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, КРОС 1 ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

КРОС 1 ООД чрез www.cross1.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки/ услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: [email protected]

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за КРОС 1 ООД чрез www.cross1.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията:
КРОС 1 ООД чрез www.cross1.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
* е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
* информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
КРОС 1 ООД чрез "www.cross1.bg" е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Copyright © 2018 CROSS1, All rights reserved.
Design by AdMark